20 års erfarenhet av balkongbyggen

Vi på ALCONS Balkongentreprenad har många års erfarenhet av balkongbyggen av högst varierande slag. Vi kan hjälpa dig redan i projekteringsstadiet, hela vägen fram till att ditt nya uterum står klart.

Vårt fokus ligger på den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen för dig, samt att utföra arbetet enligt alla regelverk som finns. Vill du bygga ut balkong eller renovera densamma, är inget jobb för stort eller för litet för oss.

Att bygga ut balkong kräver expertkunskaper

Balkongen är en viktig del av fasaden på en byggnad, både rent estetiskt och funktionellt. Eftersom det inte finns några besiktningskrav på balkonger, är det svårt för en lekman att veta exakt vad som krävs när en balkong ska renoveras eller byggas ut.

För att du ska få den uteplats du drömmer om så måste arbetet göras utifrån den ursprungliga balkongens skick. Vi ger vägledning och all information som behövs för att bygget ska kunna komma i gång så snabbt som möjligt. Detta för att balkongbygget ska gå till på ett säkert och korrekt sätt. Beslutet att bygga balkong på villa är en bra idé ur många aspekter. Det ökar värdet på huset och gör livskvaliteten större. Med våra fackkunskaper får du en balkong som passar husets utseende och som följer alla säkerhetsföreskrifter.

Bygga Balkong

Materialval när när du ska bygga balkong

Att bygga en balkong med glassektioner skapar ett trivsamt uterum som du kan förlänga säsongerna med. Inglasad balkong är ett önskemål från många av våra kunder och det har gett oss gedigen kunskap om hur installationer av det här slaget görs på bästa och mest kostnadseffektiva sätt.

Materialvalet när du planerar att bygga en helt ny balkong påverkar utseendet och kvaliteten på resultatet. Vi utgår alltid från fasadens förutsättningar när vi ska bygga en ny balkong för att kunna ge dig ett resultat som passar både stilmässigt och är komplett ur säkerhetssynpunkt. Det gäller allt från rätt typ av balkongräcke till bjälkar och eventuell inglasning. Vi på ALCONS har produkter för balkongbyggen och delar för alla typer av fastigheter, oavsett ålder och storlek.

Eftersom vårt mål är att tillgodose hela byggnadsprocessen så kan vi även ta hand om eventuella fasadrenoveringar i samband med balkongbygget. Det görs antingen av oss själva eller genom våra pålitliga samarbetspartners. Att vid behov kunna renovera fönster och dörrar i anslutning till ett balkongbygge är något som är både praktiskt och kostnadseffektivt för kunden.

Vi bygger balkong till en bra kostnad

Vårt tydliga mål är att kunna tillgodose kunden med prisvärda tjänster där allt från planering till utförande ingår. Att samordna en eventuell renovering av fasad, fönster och dörrar i samma projekt har stora fördelar rent prismässigt och om kunden önskar kan vi tillgodose alla dessa behov. Vi lyssnar noga på dig och dina önskemål och kommunikation med kunden är a och o för oss. För att ta reda på mer om hur vi kan hjälpa dig samt pris för att bygga balkong är du välkommen att kontakta oss.